Tag: Phân Loại Đái Tháo Đường

TIỂU ĐƯỜNG TYPE I, TYPE II LÀ GÌ ?

TIỂU ĐƯỜNG TYPE I – Khi số lượng Insulin không đủ để chuyên chở đường vào trong tế bào. – Insulin được sản xuất bởi tế bào beta tuyến tụy. Nguyên Nhân: Tuyến tụy suy giảm khả năng sản xuất Insulin….