Tag: Tim Mạch

Bs Hoàng Hiệp

Bs Hoàng Hiệp

Ths. Bs Hoàng hiệp là chuyên gia tim mạch – phẫu thuật tim, anh có hơn 2000 ca mổ tim thành công, nguyên Phó Trưởng Khoa Phẫu Thuật Tim, BVND 115. Anh còn là chuyên gia tư vấn tiểu đường…