Tag: giảm đường huyết

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐƯỜNG HUYẾT

Các yếu tố ảnh hưởng đến đường huyết gồm có – Thức ăn hàng ngày. Đây là yếu tố quan trọng nhất và ảnh hưởng nhất. Thức ăn không phù hợp với cơ thể sẽ làm tổn thương và hỏng…