Tag: khỏi hẳn đái tháo đường

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Cô NGUYỄN THỊ HẠNH, 1952, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II   Cô LÊ THỊ THÙY, 1952, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II   KẾT NỐI VỚI BS HOÀNG HIỆP QUA MẠNG XÃ HỘI