CHƯƠNG TRÌNH KHÁM VÀ TƯ VẤN ONLINE-BS HOÀNG HIỆP

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM VÀ TƯ VẤN ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM VÀ TƯ VẤN ONLINE VỚI BS HOÀNG HIỆP LÀ CHƯƠNG TRÌNH KHÁM TƯ VẤN ONLINE 30-60 PHÚT THÔNG QUA ZALO , MESSENGER HAY ZOOM  NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC BS HỎI BỆNH, XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ, MONG MUỐN CỦA…