Tag: BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

PHÒNG KHÁM CHÂN NHƯ

PHÒNG KHÁM CHÂN NHƯ  THS.BS HOÀNG HIỆP . PHÒNG KHÁM CHÂN NHƯ – TRUNG TÂM CHỮA LÀNH TỰ NHIÊN  – DO THS BS HOÀNG HIỆP SÁNG LẬP VÀ ĐIỀU HÀNH TỪ THÁNG 6-2013 LÀ TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA TIM MẠCH,…