Tag: Biến chứng tim của tiểu đường

BIẾN CHỨNG LÊN TIM CỦA TIỂU ĐƯỜNG

Biến chứng lên tim của Tiểu Đường chính là xơ vữa hệ động mạch vành. – Hệ động mạch vành là hệ động mạch cấp máu nuôi cho tim. – Tiểu Đường lâu ngày làm cho các động mạch vành…