Tag: bac si hoanghiep

BS HOÀNG HIỆP

Bs Hoàng Hiệp

Từ Bàn Làm Việc Của Bác Sỹ Hoàng Hiệp – Tôi có một ƯỚC MƠ rằng Việt Nam là một quốc gia MẠNH KHỎE và  THỊNH VƯỢNG. Người Việt Nam có Sức Khỏe tốt và không khải dùng đến thuốc…