Tag: bac si hoanghiep

Bs Hoàng Hiệp

Từ Bàn Làm Việc Của Bác Sỹ Hoàng Hiệp Các Bạn thân mến, – Bệnh Tim Mạch, cụ thể là bệnh Xơ Vữa Động Mạch Vành – hay gọi tắt là Bệnh Động Mạch Vành – ngày càng phổ biến…