Tag: Biến CHứng của tiểu Đường

BIẾN CHỨNG CỦA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Chia làm 2 nhóm chính: Biến Chứng Cấp Tính và Biến Chứng Mãn Tính Biến Chứng Cấp Tính: – Biến chứng do tăng đường huyết: Tổn Thương não do Tăng Đường huyết, Hôn mê nhiễm ceton axit, Hôn mê do…